Oefeningen derde en vierde leerjaar
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Cijferend optellen - Filmpje met uitleg
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Cijferend aftrekken - Filmpje met uitleg
Vermenigvuldigen zonder en met een overschrijding
(Advertentie voor leraar of ouder)
Cijferend vermenigvuldigen - Filmpje met uitleg
Vermenigvuldigen met 2 overschrijdingen
Sommenfabriek - Goede site met veel filmpjes en werkblaadjes
Cijferen: Delen tot op tienden en honderdsten
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Wiskanjers: heel veel filmpjes met uitleg
Gehele getallen en kommagetallen optellen
Optellen en aftrekken met decimale getallen
Kommagetallen aftrekken van een geheel getal