Oefeningen derde en vierde leerjaar
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Cijferend optellen - Filmpje met uitleg
(Advertentie)
(Advertentie)
Cijferend aftrekken - Filmpje met uitleg
Vermenigvuldigen zonder en met een overschrijding
(Advertentie)
Cijferend vermenigvuldigen - Filmpje met uitleg
Vermenigvuldigen met 2 overschrijdingen
Sommenfabriek - Goede site met veel filmpjes en werkblaadjes
Cijferen: Delen tot op tienden en honderdsten
(Advertentie)
(Advertentie)
Wiskanjers: heel veel filmpjes met uitleg
Gehele getallen en kommagetallen optellen
Optellen en aftrekken met decimale getallen
Kommagetallen aftrekken van een geheel getal